ปฏิวัติ

ภาษาอังกฤษ


v overthrow
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนแปลง , ปฏิรูป
คำที่เกี่ยวข้อง: stage a revolution
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำทหารปฏิวัติไม่สำเร็จเลยต้องหนีออกนอกประเทศ