ปฏิยุทธ์

ภาษาอังกฤษ


v counter-attack
ความหมายเหมือนกับ: สู้รบ , รบตอบ , ตอบโต้ , ตีกลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: battle , fight , fight back
ตัวอย่างประโยค: นายทัพปฏิยุทธ์กับศัตรู