ปฏิมากรรม

ภาษาอังกฤษ


n sculpture
ความหมายเหมือนกับ: การแกะสลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: image