ปฏิภาณกวี

ภาษาอังกฤษ


n improviser
คำอธิบาย: กวีผู้มีความสามารถในการใช้ปฏิภาณแต่งกลอนสด
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: ready poet , impromptu poet , improvisor
ตัวอย่างประโยค: ศรีปราชญ์เป็นปฏิภาณกวี