ปฏิภาค

ภาษาอังกฤษ


v be proportional
ความหมายเหมือนกับ: เป็นปฏิภาค , เทียบเคียง
ตัวอย่างประโยค: อัตราความเร็วเป็นปฏิภาคกับระยะทาง
n proportion
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนเปรียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ratio