ปฏิพัทธ์

ภาษาอังกฤษ


v love
ความหมายเหมือนกับ: รักใคร่ , ผูกพัน , ชอบ , หลงใหล
คำที่เกี่ยวข้อง: be fond of , fall in love , be deeply in love
คำตรงข้าม: หน่าย , คลาย
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่ปฏิพัทธ์เขาถึงอย่างนั้นดอก