ปฏิปักษ์

ภาษาอังกฤษ


n antagonist
ความหมายเหมือนกับ: ฝ่ายตรงกันข้าม , ข้าศึก , ศัตรู , คู่ปรับ , คู่ต่อสู้ , ปรปักษ์
คำที่เกี่ยวข้อง: adversary , opponent , enemy , foe
ตัวอย่างประโยค: ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกนายทุน
n antagonist
ความหมายเหมือนกับ: ฝ่ายตรงข้าม , ข้าศึก , ศัตรู , คู่แข่ง , คู่ปรับ , คู่อริ , คู่กัด , ปรปักษ์
คำที่เกี่ยวข้อง: opponent , adversary , enemy
คำตรงข้าม: มิตร
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่ต้องการเป็นปฏิปักษ์กับเขา