ปฏิบัติหน้าที่แทน

ภาษาอังกฤษ


v depute
ความหมายเหมือนกับ: ทำการแทน , ปฏิบัติการแทน
คำที่เกี่ยวข้อง: delegate , represent