ปฏิบัติหน้าที่

ภาษาอังกฤษ


v perform one´s duty
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติภารกิจ , ทำหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: perform one´s mission , do one´s task , carry out one´s duty , discharge one´s duty
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจถูกยิงตายขณะปฏิบัติหน้าที่