ปฏิบัติราชการ

ภาษาอังกฤษ


v serve
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: be on active service , be on active duty , be active , be on service , enlist in the army
v be stationed
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติหน้าที่ , ทำงาน , ทำหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: be placed permanently , be posted , be on duty , be in active service , be on a active list