ปฏิบัตินิยม

ภาษาอังกฤษ


n pragmatism
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มนักปฏิบัตินิยมได้ออกโรงแย้งอิทธิพลความคิดเห็นของชาวตะวันตก