ปฏิบัติตาม

ภาษาอังกฤษ


v follow
ความหมายเหมือนกับ: ประพฤติตาม , ทำตาม , เจริญรอยตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: observe the precepts , behave , track , trace
คำตรงข้าม: ฝ่าฝืน
ตัวอย่างประโยค: คุณจงวางแผนกลยุทธ์ในการทำสำรองข้อมูล รวมทั้งกำหนดวิธีการแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ