ปฏิบัติตัว

ภาษาอังกฤษ


v behave
ความหมายเหมือนกับ: ประพฤติตัว , ประพฤติ , กระทำ , ทำตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: conduct
ตัวอย่างประโยค: เขาปฏิบัติตัวราวกับเป็นเศรษฐี