ปฏิบัติดี

ภาษาอังกฤษ


v make good thing
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติชอบ , ประพฤติดี , ประพฤติชอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: do good , do well
คำตรงข้าม: ทำชั่ว , ทำเลว