ปฏิบัติงาน

ภาษาอังกฤษ


v work
คำอธิบาย: กระทำตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ทำงาน , ทำ , ดำเนินงาน , จัดการ , บริหาร
ตัวอย่างประโยค: บริษัทก่อสร้างเริ่มปฏิบัติงานแล้ว หลังจากเซ็นสัญญา