ปฏิบัติการแทน

ภาษาอังกฤษ


v depute
ความหมายเหมือนกับ: ทำการแทน , ปฏิบัติหน้าที่แทน
คำที่เกี่ยวข้อง: delegate , represent