ปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ


v take action
คำอธิบาย: ทำงานตามหน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: ทำ , กระทำ , ทำงาน , ดำเนินงาน , ดำเนินการ , ปฏิบัติ , จัดการ
คำที่เกี่ยวข้อง: act , operate , perform
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจออกปฏิบัติการโดยทันที หลังจากรับคำสั่ง