ปฏิบถ

ภาษาอังกฤษ


adj confronting
ความหมายเหมือนกับ: สวนทาง , ย้อนทาง , ทวนทาง
คำตรงข้าม: ตามทาง