ปฏิทินโหร

ภาษาอังกฤษ


n almanac
ความหมายเหมือนกับ: ปูม
คำที่เกี่ยวข้อง: calendar