ปฏิชีวนะ

ภาษาอังกฤษ


n antibiotic
คำอธิบาย: เรียกยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ความหมายเหมือนกับ: ยาปฏิชีวนะ
ตัวอย่างประโยค: แพทย์ใช้ปฏิชีวนะบำบัดอาการอักเสบ
n antibiotic
คำอธิบาย: ยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ความหมายเหมือนกับ: ยาปฏิชีวนะ
ตัวอย่างประโยค: แพทย์ใช้ปฏิชีวนะบำบัดอาการอักเสบ