ปฏิกูล

ภาษาอังกฤษ


n refuse
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งปฏิกูล , ของเน่าเสีย , ขยะ
คำที่เกี่ยวข้อง: dirt , excretion , rubbish
ตัวอย่างประโยค: แม่น้ำเน่าเสียเกิดจากผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ
adj offensive
ความหมายเหมือนกับ: สกปรก , น่ารังเกียจ
คำที่เกี่ยวข้อง: foul , dirty , disgusting , nauseous