ปฏิกิริยาเรือนกระจก

ภาษาอังกฤษ


n greenhouse effect
ตัวอย่างประโยค: นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องกันว่า ปฏิกิริยาเรือนกระจกเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข