ปฏิกิริยาสะท้อน

ภาษาอังกฤษ


n reaction
คำอธิบาย: การกระทำที่ย้อนกลับมา
คำที่เกี่ยวข้อง: response , repercussion
ตัวอย่างประโยค: พฤติกรรมส่วนมากในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่ปฏิกิริยาสะท้อน แต่เป็นพฤติกรรมที่เราตั้งใจทำ