ปฏิกิริยาตอบโต้

ภาษาอังกฤษ


n respond
คำอธิบาย: การกระทำโต้กลับไป, การกระทำตอบสนองกลับไป
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิกิริยาโต้ตอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: react
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลอินเดียมีปฏิกิริยาตอบโต้การทดลองนิวเคลียร์ของปากีสถานอย่างรุนแรง