ปฏิกรรมสงคราม

ภาษาอังกฤษ


n war indemnity
คำอธิบาย: การชดใช้ค่าเสียหายที่ฝ่ายชนะสงครามเรียกร้องเอาจากฝ่ายพ่ายแพ้
คำที่เกี่ยวข้อง: war reparation
ตัวอย่างประโยค: เยอรมันต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่ฝ่ายชนะในสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง