ปฏิกรณ์ปรมาณู

ภาษาอังกฤษ


n atomic reactor
คำอธิบาย: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำ เสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
ตัวอย่างประโยค: ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อ สารโรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณู