ปฎิปักษ์

ภาษาอังกฤษ


n enemy
ความหมายเหมือนกับ: คู่แค้น , คู่ปรับ , คู่แข่ง , อริ
คำที่เกี่ยวข้อง: foe , opponent
คำตรงข้าม: มิตร