ปชส.

ภาษาอังกฤษ


n public relations
คำอธิบาย: การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน
ความหมายเหมือนกับ: ประชาสัมพันธ์