ปกแข็ง

ภาษาอังกฤษ


n hardcover
คำอธิบาย: กระดาษแข็งที่ใช้ทำปกสมุดหรือหนังสือ
คำที่เกี่ยวข้อง: hardback
ตัวอย่างประโยค: หนังสือนิยายเล่มนี้มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน