ปกเกศ

ภาษาอังกฤษ


v protect
ความหมายเหมือนกับ: คุ้มครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: tend , take care of , cover the head