ปกเกล้า

ภาษาอังกฤษ


v protect
ความหมายเหมือนกับ: ปกเกศ , คุ้มครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: tend , take care of , cover the head
ตัวอย่างประโยค: พระบารมีปกเกล้าปวงประชาให้อยู่เย็นเป็นสุข