ปกิณกะ

ภาษาอังกฤษ


adj miscellaneous
ความหมายเหมือนกับ: เบ็ดเตล็ด
คำที่เกี่ยวข้อง: various
ตัวอย่างประโยค: เขาเขียนข่าวปกิณกะได้ดีมาก