ปกอ่อน

ภาษาอังกฤษ


adj paperback
คำอธิบาย: สมุดหรือหนังสือที่หุ้มด้วยกระดาษอ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: paperbound , softcover
ตัวอย่างประโยค: หนังสือปกอ่อนมีราคาถูกกว่าหนังสือปกแข็ง