ปกหลัง

ภาษาอังกฤษ


n rear cover
คำอธิบาย: ด้านหลังสุดของสมุดหรือหนังสือ
ตัวอย่างประโยค: คำโปรยบนปกหลังหนังสือเขียนไว้ได้จับใจมาก