ปกลงมา

ภาษาอังกฤษ


v turn down
ความหมายเหมือนกับ: ลู่ลงมา
คำที่เกี่ยวข้อง: hand down , droop