ปกรณ์

ภาษาอังกฤษ


n story
ความหมายเหมือนกับ: ปูรกรณ์ , เรื่องราว , ตำรา
คำที่เกี่ยวข้อง: book , literary composition , dissertation , exposition , treatise