ปกรณัม

ภาษาอังกฤษ


n story
คำอธิบาย: เรื่อง
หน่วยนับ: เรื่อง, เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: ปกรณ์ , ปูรกรณ์ , เรื่องราว , ตำรา
คำที่เกี่ยวข้อง: book , literary composition , dissertation , exposition , treatise
ตัวอย่างประโยค: เทพปกรณัมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดา