ปกป้องรักษา

ภาษาอังกฤษ


v protect
ความหมายเหมือนกับ: คุ้มกัน , คุ้มครอง , ป้องกัน , รักษา , ระแวดระวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: guard , defend , safeguard , shelter , shield