ปกป้อง

ภาษาอังกฤษ


v protect
คำอธิบาย: คุ้มครองป้องกันให้พ้นจากอันตรายหรือสิ่งรบกวน
ความหมายเหมือนกับ: คุ้มกัน , คุ้มครอง , ป้องกัน , รักษา , ปกป้องรักษา , ระแวดระวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: guard , defend , safeguard , shelter , shield
ตัวอย่างประโยค: แม่ทุกคนย่อมปกป้องลูกตัวเอง