ปกปิด

ภาษาอังกฤษ


v conceal
คำอธิบาย: ปิดไม่ให้รู้หรือไม่ให้เห็น, ปิดไว้เป็นความลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: hide , cover up
คำตรงข้าม: เปิดเผย
ตัวอย่างประโยค: เขาปกปิดความลับของเธอไว้มิดชิด