ปกปิด

ภาษาอังกฤษ


v conceal
คำอธิบาย: ปิดไม่ให้รู้หรือไม่ให้เห็น, ปิดไว้เป็นความลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: hide , cover up
คำตรงข้าม: เปิดเผย
ตัวอย่างประโยค: เขาปกปิดความลับของเธอไว้มิดชิด

คำที่มี "ปกปิด" ในคำ


เอกสารปกปิด n concealed documents
คำอธิบาย: เอกสารที่เป็นความลับ
ตัวอย่างประโยค: บันทึกผลการประชุมเจรจาล้วนเป็นเอกสารปกปิด

การปกปิด n wrapping
ความหมายเหมือนกับ: การห่อ , การคลุมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top