ปกปักรักษา

ภาษาอังกฤษ


v protect
คำอธิบาย: ดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย
ความหมายเหมือนกับ: ดูแลรักษา , คุ้มครอง , ปกป้อง , คุ้มกัน , ดูแล
คำที่เกี่ยวข้อง: defend , safeguard , shelter , take care of , shield , preserve , maintain
คำตรงข้าม: ปล่อยปละละเลย , ทิ้งขว้าง
ตัวอย่างประโยค: เอาเครื่องรางนี้ไปมันจะปกปักรักษาเจ้าให้พ้นอันตราย