ปกติวิสัย

ภาษาอังกฤษ


n normality
คำอธิบาย: ลักษณะที่เป็นไปตามที่เคย
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมดา , ปกติ , สามัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: nature , common , regularity
คำตรงข้าม: ผิดวิสัย
ตัวอย่างประโยค: การนันทนาการตลอดจนความสนุกสนานรื่นเริงต่างๆ เป็นสิ่งที่เป็นไปตามปกติวิสัยหรือทำอยู่เป็นประจำ