ปกติธรรมดา

ภาษาอังกฤษ


adv regularly
คำอธิบาย: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ปกติ , ธรรมดา , ปรกติ
คำที่เกี่ยวข้อง: usually , commonly , ordinarily , normally
คำตรงข้าม: ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค: หลังจากหายป่วยแล้ว เขาก็ปฏิบัติตนปกติธรรมดา ไม่บำรุงร่างกายด้วยยาบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น
adj normal
คำอธิบาย: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ปกติ , ธรรมดา , ปรกติ
คำที่เกี่ยวข้อง: usual , common , ordinary , regular
คำตรงข้าม: ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค: การซื้อเสียงกลายเป็นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว