ปกติ

ภาษาอังกฤษ


adv usually
คำอธิบาย: เป็นไปตามที่เคย
ความหมายเหมือนกับ: ปรกติ , ธรรมดา , สามัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: normally , commonly , regularly , ordinarily
คำตรงข้าม: ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค: ปกติพ่อไปทำงานโดยรถส่วนตัว