ปกครองแผ่นดิน

ภาษาอังกฤษ


v reign
ความหมายเหมือนกับ: ครองบัลลังก์ , ครองแผ่นดิน , เสวยราชสมบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: succeed to the throne