ปก

ภาษาอังกฤษ


n cover
คำอธิบาย: กระดาษหรือผ้าหรือหนังเป็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือ
หน่วยนับ: ปก
ความหมายเหมือนกับ: ใบปก , เปลือก , ปลอก
คำที่เกี่ยวข้อง: book cover , jacket
ตัวอย่างประโยค: เด็กกำลังขีดเขียนลงบนปกหนังสือ
n collar
คำอธิบาย: แผ่นผ้าที่ติดปากกระเป๋าเสื้อ, แผ่นผ้าที่ติดกับคอเสื้อพับตลบลงมาหรือแบะออกทั้ง 2 ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: ปกเสื้อ , คอเสื้อ , คอเสื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: lapel
ตัวอย่างประโยค: ครูสวมชุดสีน้ำเงินขับผิวผ่องติดเข็มกลัดเพชรเล็กๆ ที่ปกเสื้อเป็นรูปตัวผึ้ง
v cover
คำอธิบาย: แผ่ออกคลุมเบื้องบน
ความหมายเหมือนกับ: คลุม , แผ่ , หุ้ม , ห่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: overspread
ตัวอย่างประโยค: ปลาส่วนใหญ่มีเกล็ดปกคลุมทั่วทั้งตัวปลา