บ้านเกิดเมืองนอน

ภาษาอังกฤษ


n homeland
คำอธิบาย: ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด
ความหมายเหมือนกับ: ปิตุภูมิ , มาตุภูมิ , ถิ่นกำเนิด
คำที่เกี่ยวข้อง: motherland , fatherland
ตัวอย่างประโยค: หล่อนได้มีโอกาสเดินทางกลับยังกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง หลังจากที่ได้พลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นเวลาร่วมสิบปี