บ่าวสาว

ภาษาอังกฤษ


n wedding couple
คำอธิบาย: ชายหญิงที่จะเข้าพิธีสมรส
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าบ่าวเจ้าสาว , คู่สมรส , คู่บ่าวสาว
ตัวอย่างประโยค: การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เป็นระยะที่บ่าวสาวเดินทางไปพักผ่อน หลังจากเหนื่อยกับงานก่อนสมรส และในวันสมรส

คำที่มี "บ่าวสาว" ในคำ


คู่บ่าวสาว n wedding couple
คำอธิบาย: ชายหญิงที่แต่งงานกัน
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าบ่าวเจ้าสาว , คู่สมรส , บ่าวสาว , คู่แต่งงาน
ตัวอย่างประโยค: การแต่งงานชั้นเดิมเป็นเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ของคู่บ่าวสาว

คู่บ่าวสาว n wedding couple
คำอธิบาย: ชายหญิงที่แต่งงานกัน
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าบ่าวเจ้าสาว , คู่สมรส , บ่าวสาว , คู่แต่งงาน
ตัวอย่างประโยค: การแต่งงานชั้นเดิมเป็นเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ของคู่บ่าวสาวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top