บ่าย

ภาษาอังกฤษ


v turn
ความหมายเหมือนกับ: หัน , เอี้ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: step to one side
n afternoon
คำอธิบาย: ช่วงเวลาหลังเที่ยงถึงเย็น
ความหมายเหมือนกับ: ตอนบ่าย , เวลาบ่าย
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงสายจนถึงบ่ายเป็นช่วงของการเคลียร์เงินที่รับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร

คำที่มี "บ่าย" ในคำ


บ่ายหน้า v head toward
คำอธิบาย: เคลื่อนที่โดยตรงไปสู่
ความหมายเหมือนกับ: มุ่งหน้า , มุ่งตรง
ตัวอย่างประโยค: เขานำฝูงคนเดินไปตามทางใหญ่ แล้วบ่ายหน้าเข้าดงดิบอันมีต้นไม้สูงใหญ่อยู่รอบด้าน

บ่ายโมง n early afternoon
คำอธิบาย: เวลาหลังเที่ยง 1 ชั่วโมง
ตัวอย่างประโยค: นี่ก็บ่ายโมงแล้ว ยังไม่ลงไปกินข้าวอีกหรือเธอ

บ่ายเบี่ยง v avoid
คำอธิบาย: เลี่ยงพอให้พ้นไป, ทำหรือพูดเลี่ยงเพื่อให้พ้นตัวไป
ความหมายเหมือนกับ: เลี่ยง , เฉไฉ
ตัวอย่างประโยค: พ่อบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับว่าไปกินเหล้ากับเพื่อนมา เพราะกลัวแม่จะโกรธ

บ่ายคล้อย n late afternoon
คำอธิบาย: เวลาบ่ายๆ ประมาณ 3-4 โมงเย็น
ความหมายเหมือนกับ: บ่ายแก่ๆ
ตัวอย่างประโยค: ช่วงบ่ายคล้อยจนถึงเวลาเย็นของวันสิ้นเดือน รถจะติดมากเป็นพิเศษ

บ่ายหน้า v turn the face from
คำอธิบาย: หันหน้าไปอีกทาง
ความหมายเหมือนกับ: เบือนหน้า , หันหน้า
ตัวอย่างประโยค: หล่อนบ่ายหน้าจากเขาไป แล้วทำทีท่าแสนงอนใส่เขา

บ่ายแก่ๆ n late afternoon
คำอธิบาย: เวลาใกล้เย็น
ความหมายเหมือนกับ: บ่ายคล้อย
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าจะไปหาท่านเวลาน้องๆ เพล คุยกันจนถึงบ่ายแก่ๆ

มุมบ่ายเบน n angle of deviation
คำอธิบาย: มุมระหว่างแนวเมริเดียนแม่เหล็กโลกกับแนวเมริเดียนภูมิศาสตร์
หน่วยนับ: มุม
ความหมายเหมือนกับ: มุมเห

ตอนบ่าย n afternoon
คำอธิบาย: ช่วงเวลาหลังเที่ยงถึงเย็น
คำตรงข้าม: ตอนเช้า
ตัวอย่างประโยค: ตอนบ่ายของทุกวันจันทร์ จะมีรายการภาพยนต์สารคดี

ตะวันบ่าย n setting sun
คำอธิบาย: ช่วงเวลาหลังเที่ยงถึงเย็น
ตัวอย่างประโยค: พอตะวันบ่ายคล้อยเด็กจะทยอยกลับจากโรงเรียน

เบี่ยงบ่าย v avoid
คำอธิบาย: เลี่ยงพอให้พ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: บ่ายเบี่ยง , เลี่ยง , หลีกเลี่ยง
ตัวอย่างประโยค: เขาเบี่ยงบ่ายไม่ยอมตอบคำถามของผู้สื่อข่าวตรงๆ

ตกบ่าย adv in the afternoon
ตัวอย่างประโยค: เมื่อคืนเขากลับดึกมากจึงตื่นเมื่อตกบ่ายแล้ว

เวลาบ่าย n afternoon
ความหมายเหมือนกับ: ตอนบ่ายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top