บ่อยๆ

ภาษาอังกฤษ


adv normally
ความหมายเหมือนกับ: เป็นประจำ , สม่ำเสมอ
คำที่เกี่ยวข้อง: usually , ordinarily , regularly , commonly
adv often
ความหมายเหมือนกับ: เสมอๆ , เนือง , เนืองๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: habitually , frequently , perpetually , constantly , regularly
adv regularly
คำที่เกี่ยวข้อง: frequently , normally , ordinarily , always , often
คำตรงข้าม: เป็นครั้งคราว
adv regularly
ความหมายเหมือนกับ: เสมอๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: frequently , normally , ordinarily , always , often
คำตรงข้าม: เป็นครั้งคราว
adv always
ความหมายเหมือนกับ: เสมอๆ , ประจำ
คำที่เกี่ยวข้อง: regularly , habitually , constantly , often
adv repeatedly
ความหมายเหมือนกับ: ครั้งแล้วครั้งเล่า , ซ้ำไปซ้ำมา , เป็นประจำ
adv repeatedly
ความหมายเหมือนกับ: เสมอๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: repeatedly many times , again and again
adv often
ความหมายเหมือนกับ: เสมอๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: frequently , usually
adv repeatedly
ความหมายเหมือนกับ: ซ้ำซาก , เนืองๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: routinely , regularly
v be monotonous
ความหมายเหมือนกับ: เนืองๆ , ซ้ำซาก
คำที่เกี่ยวข้อง: be tedious , be repetitious and uninteresting
คำตรงข้าม: แปลกใหม่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top